Filipeni 2: 5-11 Interliniar
Filipeni 2: 5-11 Interliniar

Filipeni 2: 5-11 Interliniar

Ce spune grecul?

Deși există câteva traduceri în engleză notabile care sunt mai bune decât altele, toate sunt traduse cu o părtinire de a implica încarnarea. Mai jos este textul grecesc pentru Fil 2:5-11 urmat de un tabel interliniar. Sunt furnizate apoi traduceri literale și interpretative din tabelul interliniar detaliat.

Filipeni 2: 5-11 (NA28)

5 Τοῦτο Ï†Ï Î¿Î½Îµá¿–Ï„Îµ ἠν á½'μῖν ὃ καὶ ἠν Î§Ï Î¹ÏƒÏ„á¿· á¼¸Î·Ï ¿á¿¦,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ςνθρ

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Greacă

Traducere

Analizare

Glosar

5  Τοῦτο

5 Acest

Pronume, acuzativ, neutru, singular

houtos – aceasta, aceasta, acestea; (ca obiect) el, ea, ea, ei; cu διά sau εἰς înseamnă din acest motiv

φρονεῖτε

gândire

Verb, Prezent, Activ, Imperativ, Persoana a II-a, Plural

phroneō – a gândi, a privi, a avea o părere; a-și pune mintea; a avea o (certa) atitudine

ἐν

in

Prepoziție care guvernează dativul

en – Spațial: în, în interior, la, printre, cu; logic: prin intermediul, cu, din cauza; de timp: în timpul, în timp ce

ὑμῖν

tu

Pronume, dativ, (fără sex), plural, persoana a 2-a

himin - tu tău

acea

Pronume, Nominativ, Neutru, Singular

plăcut – cine, care, ce, aceea; oricine, cineva, un anume

καί

de asemenea

adverb

kai - și; și apoi, apoi; dar, totuși, totuși; de asemenea, chiar, la fel

ἐν

in

Prepoziție care guvernează dativul

en -Spațial: în, în interior, la, printre, cu; logic: prin intermediul, cu, din cauza

Χριστῷ

în uns

Substantiv, Dativ, Masculin, Singular

Christos – Hristos, Unsul, Mesia, traducerea greacă a Mesia ebraic

Ἰησοῦ

în Isus

Substantiv, Dativ, Masculin, Singula

Iēsous - Iisus

6 ὅς

6 care

Pronume, Nominativ, Masculin, Singular

plăcut - cine, care, ce, asta; oricine, cineva, un anume

ἐν

in

Prepoziție care guvernează dativul

en – Spațial: în, în interior, la, printre, cu; logic: prin intermediul, cu, din cauza; de timp: în timpul, în timp ce

μορφῇ

informa

Substantiv, dativ, feminin, singular

morphē – formă, aspect exterior, formă

θεοῦ

a lui Dumnezeu

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

theos – Dumnezeu, de obicei se referă la singurul Dumnezeu adevărat; în foarte puține contexte se referă la un zeu sau zeiță

ὑπάρχων

el subzistă

Verb, Prezent, Activ, Participiu, Nominativ, Masculin, Singular

hyparchō – A fi cu adevărat acolo, a exista, a fi prezent, a fi la dispoziție, a fi într-o stare sau împrejurare, a fi în posesie

οὐχ

nu

particulă

ou – nu, nu, deloc, în niciun caz, absolut deloc

ἁρπαγμὸν

sechestrare

Substantiv, acuzativ, masculin, singular

harpagmos – O confiscare violentă a bunurilor, tâlhărie; ceva la care se poate revendica sau afirma titlu prin strângere sau apucare, ceva revendicat

ἡγήσατο

s-a stăpânit singur

Verb, Aorist, Mijlociu, Indicativ, Persoana a 3-a, Singular

hēgeomai – A fi în calitate de supraveghetor, de conducere, de îndrumare; a se angaja într-un proces intelectual, a gândi, a lua în considerare, a privi

τὸ

acest

Determinator, acuzativ, neutru, unic

ho – asta, aia, cine

εἶναι

fiind

Verb, Prezent, Activ, Infinitiv

einai – a fi, a exista, a fi prezent

ἴσα

egal

adverb

isos – egal, la fel; în acord

θεῷ

la Dumnezeu

Substantiv, Dativ, Masculin, Singular

theos – Dumnezeu, de obicei se referă la singurul Dumnezeu adevărat; în foarte puține contexte se referă la un zeu sau zeiță

7 ἀλλʼ

7 mai degrabă el

Pronume, Acuzativ, Masculin, Singular, Persoana a III-a

toate – dar, în schimb, totuși, cu excepția

ἑαυτὸν

se

Pronume, Acuzativ, Masculin, Singular, Persoana a III-a

heautou – el însuși, ea însăși, ei înșiși, ei înșiși

ἐκένωσεν

a golit

Verb, Aorist, Activ, Indicativ, Persoana a 3-a, Singular

kenoo – a goli, a priva; (trece.) a fi gol, golit, fără valoare

μορφὴν

formă

Substantiv, acuzativ, feminin, singular

morphē -forma, aspect exterior, forma

δούλου

de servil

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

doulos – sclav, servil, complet stăpânit, ca o smochină. extinderea unui sistem de sclavie

λαβών

el a primit

Verb, Aorist, Activ, Participiu, Nominativ, Masculin, Singular

lambanō -a lua, a primi; (trece.) a fi primit, selectat

ἐν

in

Prepoziție care guvernează dativul

en – Spațial: în, în interior, la, printre, cu; logic: prin intermediul, cu, din cauza; de timp: în timpul, în timp ce

ὁμοιώματι

asemănare

Substantiv, Dativ, Neutru, Singular

homoiōma - o forma; asemanare, asemanare; asemănare

ἀνθρώπων

de bărbați

Substantiv, Genitiv, Masculin, Plural

anthrōpos - ființă umană, persoană; omenirea, oameni; om, soț

γενόμενος

el a fost cauzat să fie

Verb, Aorist, Mijloc, Participiu, Nominativ, Masculin, Singular

ginomai -a face să fie („gen”-erate), adică (în mod reflex) a deveni (a veni în ființă), folosit cu mare latitudine (literal, figurat, intensiv etc.): — a se ridica, a fi asamblat, a fi (-a veni , -cădere, -a avea sine), a fi adus (a trece), (a fi) a veni (a trece)

și 

și

conjuncție

kai - și; (conectarea și continuarea) și apoi, apoi; (ca disjunctiv)

σχήματι

la moda

Substantiv, Dativ, Neutru, Singular

schemă – starea sau forma general recunoscută a ceva; aspectul funcțional al ceva

εὑρεθεὶς

a fost găsit

Verb, Aorist, Pasiv, Participiu, Nominativ, Masculin, Singular

heuriskō – (act.) a găsi, descoperi, întâlni; (mid.) a obține; (trece.) a fi găsit

ὡς

as

particulă

hōs – ca, că, cum, despre, când; ca și

ἄνθρωπος

un barbat

Substantiv, Nominativ, Masculin, Singular

anthrōpos – ființă umană, persoană; omenirea, oamenii; bărbat, soț; folosit de ființe umane în contrast cu animale sau zeitate

8 ἐταπείνωσεν

8 s-a smerit

Verb, Aorist, Activ, Indicativ, Persoana a 3-a, Singular

tapeinoō – (a acționa.) a se smeri (însele), a coborî (însele); (trece.) a fi smerit, coborât, în nevoie

ἑαυτὸν

se

Pronume, Acuzativ, Masculin, Singular, Persoana a III-a

heautou – el însuși, ea însăși, ei înșiși, ei înșiși

γενόμενος

devenind

Verb, Aorist, Mijloc, Participiu, Nominativ, Masculin, Singular

ginomai -a fi, a deveni, a se intampla; a veni în existență, a se naște

ὑπήκοος

ascultător

Adjectiv, Nominativ, Masculin, Singular

hypēkoos – ascultător

μέχρι

până la

Prepoziție care guvernează genitivul

mechri -până, până la punctul de

θανάτου

moarte

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

Thanatos – moartea

δέ

chiar

conjuncție

de - chiar

σταυρός

a unei cruci

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

stauros – un țăruș sau un stâlp (în poziție verticală), adică (în special), un stâlp sau o cruce (ca instrument de pedeapsă capitală)

9 διό

9 prin urmare

conjuncție

Dumnezeu – prin urmare, de aceea, din acest motiv

καί

de asemenea

adverb

kai - și; și apoi, apoi; dar, totuși, totuși; de asemenea, chiar, la fel

ὁ θεός

Dumnezeul

Substantiv, Nominativ, Masculin, Singular

theos – Dumnezeu, de obicei se referă la singurul Dumnezeu adevărat; în foarte puține contexte se referă la un zeu sau zeiță

αὐτὸν

se

Pronume, Acuzativ, Masculin, Singular, Persoana a III-a

Autos – el, ea, ea; folosit și ca inten.p., el însuși, ea însăși, însuși, ei înșiși; acelasi

ὑπερύψωσεν

el a exaltat

Verb, Aorist, Activ, Indicativ, Persoana a 3-a, Singular

hiperipsoo – a înălța la locul cel mai înalt

καί

și

adverb

kai - și; și apoi, apoi; dar, totuși, totuși; de asemenea, chiar, la fel

ἐχαρίσατο

acordat

Verb, Aorist, Mijlociu, Indicativ, Persoana a 3-a, Singular

charizomai – a acorda drept favoare, adică gratuit, în bunăvoință, grațiere sau salvare

αὐτῷ

către el

Pronume, dativ, masculin, singular, a treia persoană

autos – el, ea, ea; folosit și ca inten.p., el însuși, ea însăși, însuși, ei înșiși; acelasi

ὁ ὄνομα

numele

Substantiv, acuzativ, neutru, singular

onoma -Nume; titlu; reputatie

τὸ ὑπέρ

dincolo

Prepoziție care guvernează acuzatul

hiper -(acc.) deasupra, dincolo, mai mult decât; (gen.) pentru, în numele, de dragul de; in locul

πᾶν

fiecare

Adjectiv, acuzativ, neutru, singular

pas – toate, orice, fiecare, întregul

ὄνομα

nume

Substantiv, acuzativ, neutru, singular

onoma - Nume; titlu; reputatie

10 ἵνα

10 acea

conjuncție

Hina – un marker care arata scopul sau rezultatul: in order that, in order to, so that, then

ἐν

at

Prepoziție care guvernează dativul

en -Spațial: în, în interior, la, printre, cu; logic: prin intermediul, cu, din cauza

τῷ ὀνόματι

la nume

Substantiv, Dativ, Neutru, Singular

ho onoma -Nume; titlu; reputatie

Ἰησοῦ

a lui Iisus

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

Iēsous -Iisus

πᾶν

fiecare

Adjectiv, acuzativ, neutru, singular

pas – toate, fiecare (lucru, unul), întreg; mereu

γονύ

genunchi

Substantiv, nominal, neutru, singular

gonny – genunchi

κάμψῃ

s-ar pleca

Verb, Aorist, Activ, Conjunctiv, Persoana a III-a, Singular

kamptō  – a se îndoi, a pleca (în genunchi)

ἐπουρανίων

din ceruri

Adjectiv, genitiv, masculin, plural

epouranios – ceresc, ceresc; tărâmuri cereşti

καί

și

adverb

kai - și

ἐπιγείων

de pământ

Adjectiv, genitiv, masculin, plural

epigeios – fiind pe pământ, pământesc

καί

și

adverb

kai - și; și apoi, apoi; dar, totuși, totuși; de asemenea, chiar, la fel

καταχθονίων

de sub pământ

Adjectiv, genitiv, masculin, plural

katachthonio – sub pământ, subteran; aceasta se poate referi la morți ca la o clasă de oameni

11  καί

11  și

adverb

kai - și; și apoi, apoi; dar, totuși, totuși; de asemenea, chiar, la fel

πᾶσα

fiecare

Adjectiv, Nominativ, Feminin, Singular

Pașa – toate, fiecare (lucru, unul), întreg; mereu

γλῶσσα

limbă

Substantiv, nominal, feminin, singular

glossa - limbă; limba

ἐξομολογήσηται

ar mărturisi

Verb, Aorist, Mijloc, Conjunctiv, Persoana a III-a, Singular

exomologeō – (act.) a consimți; (mid.) a mărturisi deschis, a recunoaște, a lăuda

ὅτι

acea

conjuncție

hoti - acea; pentru că, din moment ce; pentru

κύριος

lord

Substantiv, Nominativ, Masculin, Singular

kyrios – domn, stăpâne. Acesta poate fi un titlu de adresare către o persoană cu statut superior, domnule, domnule

Ἰησοῦς

Isus

Substantiv, Nominativ, Masculin, Singular

Iēsous - Iisus

Χριστός

uns

Substantiv, Nominativ, Masculin, Singular

Christos – Hristos, Unsul, Mesia, traducerea greacă a Mesia ebraic

εἰς

pentru

Prepoziție care guvernează acuzatul

EIS – spre, spre, în; pentru. Spațial: mișcare către sau într-o zonă (extindere către un scop); logic: un marker al scopului sau al rezultatului

δόξαν

glorie

Substantiv, acuzativ, feminin, singular

Doxa – glorie, splendoare, strălucire, din sensul de bază al luminii minunate; onoare, laudă

θεοῦ

a lui Dumnezeu

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

theos – Dumnezeu, de obicei se referă la singurul Dumnezeu adevărat; în foarte puține contexte se referă la un zeu sau zeiță

πατρός

de tată

Substantiv, Genitiv, Masculin, Singular

patron – tată, părinte de sex masculin sau strămoș; prin extensie: un titlu onorific, lider, arhetip

Traduceri literare și interpretative

Mai jos este redarea literală a Filipeni 2: 5-11 pe baza tabelului interliniar (interliniare). Se potrivește îndeaproape cu ordinea cuvintelor din greacă. De asemenea, este prezentată o traducere interpretativă mai puțin literală. Aceste traduceri, constante cu sensul grecesc, nu sugerează întruparea. Ar trebui, de asemenea, să fie evident că fiecare afirmație din pasaj are un sens perfect, având în vedere contextul pasajului ca întreg.

Filipeni 2: 5-11 Traducere literală

5 Această gândire în tine

că și în unși, în Isus,

6 pe cine sub formă de Dumnezeu subzistă,

nu sechestru,

s-a stăpânit singur

fiind egal cu Dumnezeu,

7 mai degrabă el însuși s-a golit,

forma de servil pe care a primit-o,

în asemănarea cu bărbații, a fost provocat,

si la moda

 a fost găsit ca om.

8 S-a smerit

devenind ascultător până la moarte

chiar pe o cruce. 

9 De aceea l-a înălțat și pe Dumnezeu însuși

și i-a acordat

numele este dincolo de orice nume

10 că la numele lui Isus,

fiecare genunchi ar pleca,

a cerului și a pământului și a sub pământ,

11 și fiecare limbă ar mărturisi

că Domnul Isus a uns

pentru slava lui Dumnezeu, a Tatălui.

Filipeni 2: 5-11 Traducere interpretativă

5 Această gândire avea în tine,

gândirea și în Mesia - în Isus,

6 cine este în posesia expresiei lui Dumnezeu,

nu însușire,

s-a afirmat

fiind un proxy pentru Dumnezeu,

7 mai degrabă nu se aprecia pe sine,

expresia unui servitor pe care l-a acceptat,

după asemănarea oamenilor a fost făcut,

și în compoziție,

a fost recunoscut ca om.

8 S-a smerit

devenind ascultător până la moarte,

chiar pe o cruce.

9 De aceea și Dumnezeu însuși a înălțat

și i-a acordat,

autoritatea deasupra oricărei autorități, 

10 Că, sub autoritatea lui Isus,

fiecare genunchi ar pleca,

al cerului și al pământului și al lui aceste sub pamant,

11 și fiecare limbă ar mărturisi

că Iisus is Domnul Mesia,

spre lauda Tatălui Dumnezeu.