Înțelegerea siglelor
Înțelegerea siglelor

Înțelegerea siglelor

Dicționar / Semnificația lexiconică a Logosului (λόγος) tradus prin „Cuvânt”

Dicționarul Strong  g3056

λόγος sigle; din 3004; ceva spus (inclusiv gândul); implicit, un subiect (subiectul discursului), de asemenea, raționamentul (facultatea mentală) sau motivul; prin extensie, un calcul; în special, (cu articolul din Ioan) Expresie divină (adică Hristos): - relatare, cauză, comunicare, despre x, doctrină, faimă, x trebuie să facă, intenție, materie, gură, predicare, întrebare, motiv, + socoti, elimina, spune (-ing), arată, x vorbitor, vorbire, vorbă, lucru, + niciunul dintre aceste lucruri nu mă mișcă, vești, tratat, enunț, cuvânt, muncă.

Mounce's Complete Expository Dictionary

(MED) [3364] λόγος sigle 330x un cuvânt, un lucru rostit, Mt. 12:32, 37; 1 Cor. 14:19; vorbire, limbă, vorbire, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Cor. 10:10; Jas. 3: 2; conversa, Lk. 24:17; simplă vorbire, spectacol cuvântat, 1 Cor. 4:19, 20; Col. 2:23; 1 Jn. 3:18; limbajul, modul de discurs, stilul de a vorbi, Mt. 5:37; 1 Cor. 1:17; 1 Tes. 2: 5; o vorbă, un discurs, Mk. 7:29; Ef. 4:29; o expresie, formă de cuvinte, formulă, Mt. 26:44; Rom. 13: 9; Fată. 5:14; o vorbă, un lucru propus în discurs, Mt. 7:24; 19,11; Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; un mesaj, anunț, 2 Cor. 5:19; un anunț profetic, Jn. 12:38; un cont, extras, 1 animal de companie. 3:15; o poveste, un raport, Mt. 28:15; Jn. 4:39; 21,23; 2 Tes. 2: 2; o narațiune scrisă, un tratat, Fapte 1: 1; un discurs stabilit, Fapte 20: 7; doctrină, Jn. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; subiect, Fapte 15: 6; socoteală, socoteală, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Fapte 19:40; 20,24; Rom. 9:28; Phil. 4:15, 17; Evrei 4:13; o pledoarie, Mt 5:32; Fapte 19:38; A motiv, Fapte 10:29; motiv, Fapte 18:14; ὁ λόγος, cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în Evanghelie, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Fapte 6: 4; ὁ λόγος, CUVÂNTUL divin sau Logos, Jn. 1: 1 [3056] Vezi mesaj; raport; cuvânt.

Lexicon analitic al Noului Testament grecesc

λόγος, ου, ὁ. legat de λέγω (aranjați în ordine); (1) ca termen general pentru a vorbi, dar întotdeauna cu conținut rațional cuvânt, vorbire (MT 22.46); adesea opus ἔργον (fapta) (1J 3.18); (2) cu traducerea specifică în funcție de o mare varietate de contexte; (a) întrebare (MT 21.24); (b) profeție (JN 2.22); (c) comandă (2P 3.5); (d) raport (AC 11.22); (e) mesaj, predare (LU 4.32); (f) declarație, declarație, afirmație (MT 12.32), opus μῦθος (legendă); (g) plural, de cuvinte care formează o unitate de exprimare discurs, vorbire, predare, conversație (MT 7.24); (h) despre ceea ce se discută subiect, lucru, materie (MK 9.10); (3) al revelației divine; (a) cuvânt, mesaj (al lui Dumnezeu) (JN 10.35); (b) poruncă (e) (MT 15.6); (c) despre deplina auto-revelare a lui Dumnezeu prin Isus Hristos Cuvântul (JN 1.1); (d) din conținutul cuvântului Evangheliei, mesaj (LU 5.1); (4) într-un sens oarecum legal sau tehnic; (a) acuzație, chestiune, acuzație; (b) cont, calcul (RO 14.12); (c) motiv, motiv (AC 10.29)

Ioan 1: 1-3, sensul atestat de traducerile timpurii în engleză

Logos (Cuvânt tradus) înseamnă ceva spus (inclusiv gândul) și ar putea fi, de asemenea, înțeles ca înțelepciune rostită, raționament, intenție sau plan al lui Dumnezeu. Întotdeauna se referă la conținutul rațional. Acesta este motivul pentru care aproape fiecare traducere engleză din greacă care a fost înainte de traducerea KJV, a interpretat Logos (Cuvânt) în Ioan 1: 3, mai degrabă ca „el” decât ca „el”. În majoritatea traducerilor moderne în limba engleză Ioan 1: 1-3 este tradus în mod obișnuit în așa fel ca părtinitorul cititorului să interpreteze Cuvântul ca fiind un Hristos preîncarnat. Cu toate acestea, trebuie înțeles că Logos este un substantiv abstract care se referă la aspectul înțelepciunii lui Dumnezeu, inclusiv logica, raționamentul, intențiile, planul sau scopul său pentru umanitate. Este prin asta Logos (Cuvânt) că toate lucrurile au devenit. Totuși, aceasta nu înseamnă că Cuvântul a fost o persoană preexistentă care a existat înainte ca Isus să fie conceput.

Traducerile lui Tyndale din 1526 și 1534

Prima versiune în limba engleză a Scripturilor făcută prin traducere directă din ebraica și greaca originale, și prima care a fost tipărită, a fost opera lui William Tyndale. Întâmpinând o opoziție amară, el a fost acuzat că a pervertit sensul Scripturilor. În octombrie 1536 a fost executat public și ars pe rug. Cu toate acestea, opera lui Tyndale a devenit baza versiunilor englezești ulterioare. William Tyndale a tradus prologul Evangheliei lui Ioan mult diferit față de traducerile moderne populare. Imaginea din dreapta este prima pagină a Evangheliei lui Ioan a unei copii supraviețuitoare a Noului Testament din 1526 al lui Tyndale. 

Ortografia modernă a lui Ioan 1: 1-5,14 din traducerea lui Tyndale din 1534:

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu: și Cuvântul era Dumnezeu. Același lucru a fost la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute de ea, și fără ea, nu a fost făcut nimic, care a fost făcut. În ea era viața, iar viața era lumina oamenilor, iar lumina strălucește în întuneric, dar întunericul nu o înțelegea ... Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și am văzut slava acestuia, ca slava singurului fiu născut al tatălui, care cuvânt era plin de har și adevăr ”.

 

Dumnezeu a făcut toate lucrurile prin înțelepciunea / înțelegerea / cunoașterea Sa

Proverbe 3: 19-20 (ESV)

"Domnul prin înțelepciune a întemeiat pământul; prin înțelegere a întemeiat cerurile; de cunoștințele sale adâncurile s-au deschis și norii cad în rouă ”.

Ieremia 10:12 (ESV)

El a făcut pământul prin puterea sa, cel care a stabilit lumea prin înțelepciunea sa, și prin intelegerea lui întins cerul.

Ieremia 51:15 (ESV)

El a făcut pământul prin puterea sa, cel care a stabilit lumea prin înțelepciunea sa, și prin intelegerea lui întins cerul.

Psalmul 33: 6 (LSV)

Langa cuvânt of YHWH - Cerurile au fost făcute - Și toată gazda lor de către respiraţie a gurii Sale. 

Psalmii 104: 24 (ESV)

O, DOAMNE, cât de numeroase sunt faptele tale! În înțelepciune le-ai făcut pe toate; pământul este plin de creaturile tale.

Psalmii 136: 5 (ESV)

celui care prin înțelegere a făcut cerurile, căci iubirea Lui statornică durează pentru totdeauna;

Dumnezeu a posedat înțelepciunea la începutul lucrării Sale

Înțelepciunea este personificată în Proverbele 8 ca „ea / ea”, dar nu este literalmente o persoană preexistentă. Acest lucru este sinonim cu preexistentul logos a prologului lui Ioan. 

Proverbele 8 (ASV).

1 Nu înţelepciune strigă, și înțelegere scoate ei voce?
2 În partea de sus a locurilor înalte, pe drum, unde se întâlnesc cărările, ea stă;
3 Lângă porți, la intrarea orașului, la intrarea la uși, ea strigă cu voce tare:
4 La voi, oameni, vă chem; Și vocea mea este către fiii oamenilor.
5 O simpli, înțelegeți prudenţă; Și, proști, fiți de un inima intelegatoare.
6 Ascultă, căci voi vorbi lucruri excelente; Și deschiderea buzelor mele vor fi lucruri corecte.
7 Căci gura mea va rosti adevăr; Iar răutatea este o urâciune pentru buzele mele.
8 Toate cuvintele gurii mele sunt în dreptate; Nu există nimic strâmb sau pervers în ele.
9 Toți sunt limpezi pentru cel ce înțelege, și drept pentru cei care găsesc cunoştinţe.
10 Primeste-mi instrucție, și nu argint; Și cunoştinţe mai degrabă decât aurul de alegere.
11 For înțelepciunea este mai bună decât rubinele; Și toate lucrurile care pot fi dorite nu trebuie comparate cu aceasta.
12 I înţelepciune mi-am făcut prudența locuința mea și am aflat cunoștința și discreția.
13 Frica de Iehova este să urăsc răul: Mândrie și trufie și calea rea ​​și ură gură perversă.
14 Avocatul este al meu și o cunoaștere sănătoasă: inteleg; Am puterea.
15 Prin mine domnesc regii, iar prinții hotărăsc dreptatea.
16 Prin mine stăpânesc stăpâni, și nobili, chiar toți judecătorii pământului.
17 Iubesc pe cei care mă iubesc; Și cei care mă caută cu sârguință mă vor găsi.
18 Bogăția și cinstea sunt cu mine; Da, bogăție și neprihănire durabilă.
19 Fructul meu este mai bun decât aurul, da, decât aurul fin; Și veniturile mele decât argintul ales.
20 Intru calea dreptății, În mijlocul cărărilor dreptății;
21 Ca să-i fac pe cei care mă iubesc să moștenească bunuri și să le umplu vistieria.
22 Iehova m-a posedat la începutul drumului său, înainte de lucrările sale din vechime.
23 Am fost înființat din veșnicie, de la început, Înainte să fie pământul.
24 Când nu erau adâncimi, Am fost născut, Când nu existau fântâni abundente cu apă.
25 Înainte ca munții să se așeze, Înainte de dealuri a fost eu născut;
26 Încă nu făcuse pământul, nici câmpurile, nici începutul prafului lumii.
27 Când a întemeiat cerurile, am fost acolo: Când a pus un cerc pe fața adâncului,
28 Când a întărit cerul de sus, Când izvoarele adâncului s-au întărit,
29 Când a dat mării legătura ei, ca apele să nu încalce porunca Lui, Când a zărit temeliile pământului;
30 Atunci am fost lângă el, ca maestru muncitor; Și eu eram bucuria lui zilnic, bucurându-mă mereu înaintea lui,
31 Bucurându-se în pământul Său locuibil; Și încântarea mea a fost cu fiii oamenilor.
32 Acum, fiii mei, ascultați-mă; Căci fericiți sunt cei care îmi păstrează căile.
33 Ascultați instrucțiunile și fiți înțelepțiȘi nu refuzați.
34 Binecuvântat este omul care mă aude, veghează zilnic la porțile mele, așteaptă la stâlpii ușilor mele.
35 Căci cine mă găsește, găsește viața și va obține favoarea Domnului.
36 Dar cel care păcătuiește împotriva mea își greșește sufletul: toți cei care mă urăsc iubesc moartea.

Utilizarea contextuală a „logos” în Ioan și 1 Ioan

Cuvantul logos este folosit de 326 de ori în Noul Testament. Un sondaj al utilizării normale a logos este în concordanță cu sensul mesajului, raționamentului sau planului. Logos este folosit la Ioan de mai mult de treizeci de ori în afara prologului lui Ioan. Această utilizare oferă o indicație dacă ceea ce ar trebui să înțelegem logos a fi.

Ioan 2:22 (ESV), Ei au crezut Scriptura și logoul pe care Isus le spusese

22 Prin urmare, când a fost înviat din morți, discipolii săi și-au amintit că a spus acest lucru și au crezut Scriptura și cuvântul (logos) pe care Iisus le rostise.

Ioan 5:38 (ESV), Și nu aveți sigla Lui care rămâne în voi, pentru că nu credeți în cel pe care l-a trimis

38 și nu ai cuvântul Lui (logos) să rămână în tine, căci nu-l crezi pe cel pe care l-a trimis

Ioan 10: 34-36 (ESV), Dacă le-a numit zei cărora le-a venit logoul lui Dumnezeu

34 Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: „Eu am zis că sunteți dumnezei”? 35 Dacă le-a numit zei cărora le-a venit cuvântul (logosul) lui Dumnezeu—Și Scriptura nu poate fi spartă— 36 spui despre cel pe care Tatăl l-a consacrat și l-a trimis în lume: „Voi hulați”, pentru că am spus: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu”?

Ioan 12:38 (ESV), Cuvântul (logos) rostit de profetul Isaia

38 astfel încât cuvânt (logos) rostit de profetul Isaia ar putea fi îndeplinită: „Doamne, cine a crezut ceea ce a auzit de la noi și cui i s-a arătat brațul Domnului?”

Ioan 14: 23-24 (ESV), Cuvântul (logos) pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui

23 Isus i-a răspuns: „Dacă cineva mă iubește, îmi va păstra cuvântul (logosul), iar Tatăl meu îl va iubiși vom veni la el și ne vom face casa cu el. 24 Cine nu mă iubește nu-mi păstrează cuvintele (sigle). Și cuvântul (logos) pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care M-a trimis.

Ioan 17: 14-19 (ESV), le-am dat siglele voastre și lumea le-a urât

14 Le-am dat cuvântul tău (logos) și lumea le-a urât pentru că nu sunt ale lumii, așa cum eu nu sunt din lume. 15 Nu cer să-i scoți din lume, ci să-i feri de cel rău. 16 Ei nu sunt ai lumii, la fel cum eu nu sunt al lumii. 17 Sfințiți-i în adevăr; cuvântul tău (logosul) este adevărul. 18 Așa cum m-ai trimis în lume, așa i-am și trimis în lume. 19 Și de dragul lor mă consacru, ca și ele să fie sfințite în adevăr.

1 Ioan 1:1-2 (ESV), Cuvântul (logos) al Vieții – viața veșnică, care era cu Tatăl.

1 Ceea ce a fost de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am atins cu mâinile noastre, referitor la cuvântul (logos) vieții- 2 viața s-a arătat, și noi am văzut-o și dăm mărturie despre ea și vă vestim vouă viaţa veşnică, care era cu Tatăl şi ni s-a arătat nouă-

Utilizarea contextuală a „logos” în Luca-Fapte

Luca 1: 1-4 (ESV), Ca să aveți certitudine cu privire la siglele pe care le-ați fost învățat

1 În măsura în care mulți s-au angajat să compună o narațiune a lucrurilor care s-au realizat între noi, 2 la fel cum ni le-au predat cei care de la început au fost martori oculari și slujitori ai cuvântului (logos), 3 mi s-a părut bine, de asemenea, că am urmărit îndeaproape toate lucrurile pentru a scrie un cont ordonat pentru tine, cel mai excelent Teofil, 4 ca să aveți certitudine cu privire la lucrurile (logos) pe care vi le-ați învățat

Luca 5: 1 (ESV), Mulțimea îl apăsa să audă sigla lui Dumnezeu

1 Cu o ocazie, în timp ce mulțimea îl apăsa pentru a auzi cuvântul (logosul) lui Dumnezeu, stătea lângă lacul Genezaret

Luca 24: 44-47 (ESV), Tot ce este scris despre mine în Legea lui Moise și a profeților trebuie să fie împlinit

44 Apoi le-a zis: „Acestea sunt cuvintele mele (sigle) că ți-am vorbit cât eram încă cu tine, că tot ce este scris despre mine în Legea lui Moise și a profeților și a psalmilor trebuie să se împlinească. " 45 Apoi și-a deschis mințile pentru a înțelege Scripturile, 46 și le-a spus: „Astfel este scris că Hristos ar trebui să sufere și în a treia zi să învie din morți47 și că pocăința pentru iertarea păcatelor ar trebui proclamată în numele său tuturor națiunilor, începând de la Ierusalim.

Faptele Apostolilor 4: 29-31 (ESV), Acordă slujitorilor tăi să continue să-ți spună sigla cu toată îndrăzneala

29 Și acum, Doamne, privește amenințările lor și acordă slujitorilor tăi să continue să-ți spună cuvântul (sigla) cu toată îndrăzneala, 30 în timp ce vă întindeți mâna pentru a vă vindeca, iar semnele și minunile sunt făcute prin numele sfântului tău slujitor Isus ". 31 Și după ce s-au rugat, locul în care erau adunați a fost zguduit și toți au fost plini de Duhul Sfânt și au continuat să rostească cuvântul (logosul) lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Faptele Apostolilor 10:34-44 (ESV), Cuvântul – propovăduirea veștii bune a păcii prin Isus Hristos

34 Deci Petru a deschis gura și a spus: „Înțeleg cu adevărat că Dumnezeu nu arată părtinire, 35 dar în orice națiune, oricine se teme de el și face ceea ce este drept este acceptat de el. 36 În ceea ce privește cuvânt (sigle) că a trimis în Israel, propovăduind vestea bună a păcii prin Isus Hristos (El este Domnul tuturor), 37 voi înșivă știți ce s-a întâmplat în toată Iudeea, începând din Galileea după botezul pe care Ioan l-a proclamat: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Iisus din Nazaret cu Duhul Sfânt și cu putere. El s-a străduit să facă bine și să vindece pe toți cei asupriți de diavol, căci Dumnezeu era cu el. 39 Și suntem martorii a tot ceea ce a făcut atât în ​​țara evreilor, cât și în Ierusalim. L-au omorât agățându-l de un copac, 40 dar Dumnezeu l-a înviat în a treia zi și l-a făcut să apară, 41 nu tuturor oamenilor, ci nouă, care fuseseră aleși de Dumnezeu ca martori, care am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți. 42 Și ne-a poruncit să propovăduim oamenilor și să mărturisim că el este cel desemnat de Dumnezeu pentru a fi judecătorul celor vii și morți. 43 Lui toți profeții îi mărturisesc că oricine crede în El primește iertarea păcatelor prin numele său.Matei 22:21 44 În timp ce Petru încă spunea aceste lucruri, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care au auzit cuvântul (logos).

Fapte 13: 26-33 (ESV), nouă ni s-a trimis mesajul (sigla) acestei mântuiri

26 „Fraților, fiii familiei lui Avraam și cei dintre voi care se tem de Dumnezeu, la noi a fost trimis mesaj (logos) al acestei mântuiri. 27 Pentru cei care locuiesc în Ierusalim și conducătorii lor, pentru că nu l-au recunoscut și nici nu înțeleg afirmațiile profeților, care se citesc în fiecare sabat, le-au împlinit condamnându-l. 28 Și, deși nu au găsit în el nicio vină demnă de moarte, au cerut lui Pilat să-l execute. 29 Iar după ce au făcut toate cele scrise despre el, l-au coborât din copac și l-au așezat într-un mormânt. 30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, 31 și timp de multe zile a apărut celor care veniseră cu el din Galileea la Ierusalim, care sunt acum martorii săi pentru popor. 32 Și vă aducem vestea bună că ceea ce Dumnezeu le-a promis părinților, 33 aceasta ne-a împlinit-o copiilor lor prin creșterea lui Isus, așa cum este scris și în al doilea psalm: „Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut”.  

Fapte 18: 5 (ESV), Pavel a fost ocupat cu cuvântul (logos), mărturisind că Hristos a fost Isus

5 Când Sila și Timotei au sosit din Macedonia, Pavel a fost ocupat cu cuvânt (logos), mărturisind evreilor că Hristos a fost Isus.

Potrivit lui Pavel, logosul lui Dumnezeu (planul divin) se concentrează pe Evanghelia lui Isus, Unsul

Isus este împlinirea lui Dumnezeu logos (vorbit-înțelepciune) și este centrul planului și scopului lui Dumnezeu pentru omenire - să împace toate lucrurile cu el însuși prin Hristos. Înțelepciunea multiplă a lui Dumnezeu este scopul etern al lui Dumnezeu realizat în Hristos Isus Domnul nostru.

1 Corinteni 1: 18-25 (ESV), sigla crucii - Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu

18 Pentru cuvânt (logos) al crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris: „Voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și discernământul celor cu discernământ o voi împiedica”. 20 Unde este cel care este înțelept? Unde este scribul? Unde este dezbaterea acestei epoci? Nu a făcut Dumnezeu prostește înțelepciunea lumii? 21 Căci întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, i-a plăcut lui Dumnezeu prin nebunia a ceea ce propovăduim pentru a salva pe cei care cred. 22 Căci evreii cer semne și grecii caută înțelepciunea, 23 dar noi îl predicăm pe Hristos răstignit, un obstacol pentru evrei și prostie pentru neamuri, 24 dar celor care sunt chemați, atât evrei, cât și greci, Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci prostia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, iar slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

Galateni 4: 4-5 (ESV), Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, ca să-l răscumpere - pentru ca noi să primim adopție ca fii

„Dar când venise plinătatea timpului, Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut de femeie, născut conform legii, a răscumpăra cei care erau sub lege, ca să putem primi adopție ca fii. "

Efeseni 1: 3-5 (ESV), El ne-a predestinat spre adopție în conformitate cu scopul voinței sale

„Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat în Hristos cu fiecare binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, așa cum El ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără vină în fața lui. Îndrăgostit a predestinat noi pentru adoptare pentru sine ca fii prin Iisus Hristos, conform scopului voinței sale. "

Efeseni 1: 7-13 (ESV), Cuvântul (logos) al adevărului Evanghelia mântuirii voastre

7 În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea greșelilor noastre, după bogățiile harului Său, 8 pe care ni l-a risipit, în toate înţelepciune și perspicacitate 9 făcându-ne cunoscut misterul voinței sale, conform scopului său, pe care l-a expus în Hristos 10 ca un plan pentru plinătatea timpului, pentru a uni toate lucrurile din el, cele din cer și cele de pe pământ. 11 În el am obținut o moștenire, fiind predestinat conform scopului celui care lucrează toate lucrurile după sfatul voinței sale, 12 pentru ca noi, cei care am sperat primii în Hristos, să fim în lauda slavei Sale. 13 În el și tu, când ai auzit cuvânt (logos) al adevărului, evanghelia mântuirii voastre, și au crezut în el, au fost pecetluite cu Duhul Sfânt făgăduit

Efeseni 3:9-11 (ESV), Planul – înțelepciunea multiplă a lui Dumnezeu – scopul veșnic pe care l-a realizat în Hristos Isus

„Să scoată la lumină pentru toată lumea ceea ce este planul misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, astfel încât prin biserică multă înțelepciune a lui Dumnezeu ar putea fi acum făcută cunoscută conducătorilor și autorităților din locurile cerești. Acesta a fost conform scopului etern pe care l-a realizat în Hristos Isus Domnul nostru. "

Coloseni 3:16 (ESV), Let logoul lui Hristos locuiește bogat în voi, învățându-se și mustrându-se unii pe alții în toată înțelepciunea

16 Cuvântul (logosul) lui Hristos să locuiască bogat în voi, învățându-se și mustrându-se unii pe alții în toată înțelepciunea, cântând psalmi și imnuri și cântece spirituale, cu mulțumire în inimile voastre față de Dumnezeu

1 Tesaloniceni 5: 9-10 (ESV), Dumnezeu a sortit să obțină mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos

"Pentru Dumnezeu nu ne-a destinat mâniei, ci să obținem mântuirea prin Domnul nostru Isus Creştin, care a murit pentru noi, astfel încât, fie că suntem treji, fie că dormim, să putem trăi cu el. ”

2 Timotei 1: 8-10 (ESV), propriul Său scop și har, pe care ni l-a dat în Hristos Isus înainte de începuturile veacurilor

„Dumnezeu, care ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită propriului său scop și har, pe care ni l-a dat în Hristos Isus înainte de începuturile veacurilor, și care acum s-a manifestat prin apariția Mântuitorului nostru Hristos Isus ”.

Tit 1: 2-3 (ESV), Speranța vieții veșnice - promisă înainte de începerea veacurilor - la momentul potrivit manifestată în cuvântul său

 2 în speranța vieții veșnice, pe care Dumnezeu, care nu minte niciodată, a promis-o înainte de a începe veacurile 3 și la momentul potrivit manifestat în cuvântul său prin propovăduirea cu care am fost încredințat prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru;

Logos în Apocalipsa

Apocalipsa 1:1-3 (ESV), Mărturie pentru Cuvântul (logos) lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus Hristos

1 revelația lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o să le arate slugilor sale lucrurile care trebuie să aibă loc curând. El l-a făcut cunoscut trimițându-și îngerul la servitorul său Ioan, 2 care au mărturisit cuvântul (logosul) lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos, chiar și la tot ce a văzut. 3 Binecuvântat este cel care citește cu voce tare cuvintele (logos) ale acestei profeții, și fericiți cei ce aud și care păstrează ceea ce este scris în ea, căci timpul este aproape.

Apocalipsa 1: 9 (ESV), Din cauza cuvântului (logos) a lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus

9 Eu, Ioan, fratele tău și partenerul tău în necaz și în împărăție și răbdarea răbdătoare care se află în Isus, eram pe insula numită Patmos din pricina cuvântului (logosului) lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus.

Apocalipsa 17:17 (ESV), Să-și îndeplinească scopul - până când cuvintele (logosul) lui Dumnezeu se împlinesc

17 căci Dumnezeu le-a pus în inimile lor să le îndeplinească scopul său fiind de o singură minte și predând puterea lor regală fiarei, până când cuvintele (logo-urile) lui Dumnezeu se împlinesc.

Apocalipsa 19: 9-16 (ESV), Mărturia lui Isus este spiritul profeției - numele prin care este chemat este Cuvântul lui Dumnezeu

9 Și îngerul mi-a spus: „Scrie acest lucru: Fericiți sunt cei care sunt invitați la cina căsătoriei Mielului. ” Și mi-a spus: „Acestea sunt adevăratele cuvinte (logos) ale lui Dumnezeu. " 10 Apoi am căzut la picioarele lui pentru a-l venera, dar el mi-a spus: „Nu trebuie să faci asta! Sunt un slujitor alături de tine și de frații tăi, care țin mărturia lui Isus. Adorați-l pe Dumnezeu. ” Căci mărturia lui Isus este duhul profeției. 11 Apoi am văzut cerul deschis și iată, un cal alb! Cel care stă pe el se numește Credincios și Adevărat și, în dreptate, judecă și face război. 12 Ochii lui sunt ca o flacără de foc, iar pe capul său sunt multe diademe și are un nume scris pe care nimeni nu îl știe decât el însuși. 13 El este îmbrăcat într-un halat scufundat în sânge, iar numele prin care este chemat este Cuvântul (logosul) lui Dumnezeu. 14 Și armatele cerului, îmbrăcate în in fin, alb și curat, îl urmăreau pe cai albi. 15 Din gura lui iese o sabie ascuțită cu care să lovească națiunile și le va stăpâni cu un toiag de fier. El va călca teascul furiei mâniei lui Dumnezeu Cel Atotputernic. 16 Pe haină și pe coapsă are un nume scris, Rege al regilor și Domn al domnilor.

  • În acest context, care este o profeție, Isus este numit Cuvântul (logosul) lui Dumnezeu datorită faptului că „mărturia lui Isus este spiritul profeției”. (Apocalipsa 19:10)

Ioan 1:1-4, 14 – Ce spune grecul?

Traducerile în engleză sunt de obicei traduse într-un mod părtinitor în sprijinul teologiei trinitare. Pentru a avea o idee mai clară despre ceea ce spune de fapt grecul, textul grecesc pentru Ioan 1: 1-4, 14 este furnizat mai jos, urmat de traduceri literare și interpretative din greacă. 

Ioan 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰὰὰ παόςππ

Traduceri literare și interpretative

Atât traducerile literale, cât și cele interpretative sunt furnizate mai jos pentru Ioan 1:1-3, 14. Traducerea literală se bazează pe un tabel interliniar complet disponibil aici: Ioan 1:1-4, 14 Interliniar 

Ioan 1: 1-4, 14, Traducere literală

1 La început a fost Cuvântul

iar Cuvântul era către Dumnezeu,

iar Dumnezeu era Cuvântul.

2 Aceasta a început la Dumnezeu.

3 În tot acest timp a fost cauzat

și în afară de aceasta, a fost cauzat să nu fie unul.

Ce este cauzat de a fi 4 în ea era viața,

iar viața era lumina oamenilor

14 Și Cuvântul – carne – a fost făcut să fie

și locuia în noi,

și am văzut slava

de glorie uniformă ca de unică de la tată,

plin de har și de adevăr.

Ioan 1: 1-4, 14 Traducere interpretativă

1 La început a fost planul,

iar planul era legat de Dumnezeu,

iar un lucru divin era planul.

2 Planul a fost la început referitor la Dumnezeu.

3  Toate lucrurile prin plan au fost făcute,

si in afara de plan nu s-a facut nimic.

Ce se face 4 în plan era viața,

iar viața a fost lumina oamenilor ...

14 Și planul s-a făcut trup,

și a locuit printre noi,

și am văzut slava,

glorie ca unic de la tată,

plin de har și adevăr.

Note și observații cheie în Prologul către Ioan

"Cuvânt"

Definiția logos a fost furnizat din diverse lexicoane din partea de sus a acestei pagini. Logos înseamnă ceva spus, inclusiv raționamentul. „Înțelepciunea vorbită” este un mod scurt de a descrie sensul larg al cuvântului. Adică, Logosul se referă la ceea ce gândește Dumnezeu, precum și la ceea ce spune Dumnezeu. Aceasta include înțelepciunea, raționamentul, intențiile, logica, planul și scopul lui Dumnezeu care a fost întotdeauna în conștientizarea lui Dumnezeu. „Planul” se potrivește cel mai bine în contextul Prologului lui Ioan.

„Cuvântul era către Dumnezeu”

Cuvântul grecesc Pro-uri este o prepoziție care înseamnă cel mai literal spre. Aceasta comunică noțiunea că logos era în vederea lui Dumnezeu (în conștiința lui Dumnezeu) și se confrunta cu Dumnezeu (în fața și centrul gândurilor lui Dumnezeu). Către, de asemenea, conotează „aparținând” sau „conform”. Adică logos este un aspect al lui Dumnezeu care se referă la intențiile / înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă autorul ar fi intenționat să descrie o persoană cu Dumnezeu, ar fi folosit cuvântul meta mai degrabă decât pro. 

„Dumnezeu era Cuvântul

Gândurile lui Dumnezeu sunt gândurile lui Dumnezeu. Aspectele lui Dumnezeu sunt Dumnezeu. Cuvântul este un lucru divin (nu Persoană). Într-un sens similar, Duhul (suflarea) lui Dumnezeu este Dumnezeu (fiind influența Sa de control). 

„De-a lungul acestui timp a fost cauzat-a-fi și în afară de acest lucru a fost-cauzat-a fost nici unul.”

Toate lucrurile vin în existență prin Dumnezeu logos (plan). Aceasta include animalele și primul om, Adam. În afară de intențiile lui Dumnezeu, nimic nu vine în existență. Totul a fost făcut prin raționamentul și scopurile lui Dumnezeu.

„Ceea ce a fost cauzat în viață a fost și viața a fost lumina oamenilor” 

Majoritatea traducerilor în limba engleză au o structură de propoziție eronată pentru a include cuvinte în versetul 3 care ar trebui să facă parte din versetul 4. Mai degrabă versetul 3 ar trebui să se termine cu „nu a fost făcut unul” și versetul 4 ar trebui să includă „Ce se face”. Traducerile populare în engleză urmează punctuația bizantină ulterioară și nu punctuația alexandrină anterioară care este expusă în textul grecesc critic (NA-28). Un exemplu de traducere în limba engleză care folosește punctuația alexandrină a primelor manuscrise grecești este Noul Testament Comprehensiv (COM).

Ultimele două cuvinte din versetul 3 (ὃ γέγονεν) ar trebui să facă parte din versetul 4. Traducătorii părtinitori folosesc punctuația bizantină ulterioară pentru a ascunde faptul că viața că „lumina oamenilor” este un produs al logos și nu este logos în sine. Versetul 4 citește corect „Ceea ce este cauzat (făcut) în el (logos) a fost viață și această viață a fost lumina oamenilor. ” În sensul similar că toate lucrurile au apărut prin intermediul logos (plan), „viața care era lumina oamenilor” (Isus) a luat ființă și prin intermediul logos a lui Dumnezeu.

„Și Cuvântul – carne – a fost făcut să fie”

Știm din Ioan 1: 3 că toate lucrurile se fac trup prin logos și în afară de logos (planul) lui Dumnezeu, nimic nu vine în existență (a fost cauzat-a-fi). Greacă ginomai (γίνομαι) care înseamnă „a fi făcut” este același cuvânt grecesc pentru a fi făcut în Ioan 1:3-4, „Prin toate acestea s-a făcut și fără de aceasta nu s-a făcut. .” Isus este un produs al sigle (plan) ca și orice altceva care a luat ființă. Toate lucrurile, inclusiv Hristos, au fost făcute să fie (făcute) prin Logos De Dumnezeu. 

logos făcându-se trup este Dumnezeu care îi spune lui Isus să existe conform Cuvântului Său. Deoarece Isus este în fruntea planului lui Dumnezeu de a aduce Mântuirea lumii, Isus este strâns asociat cu înțelepciunea lui Dumnezeu și poate numi Logos a lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:13). Aceasta este în sensul că mărturia lui Isus este spiritul profeției (Apocalipsa 19:10). Planul maestru al lui Dumnezeu de a salva omenirea se concentrează în jurul lui Mesia (cel uns). Înțelegem că intențiile și scopurile lui Dumnezeu se realizează în Hristos Isus. Deși Isus nu a existat ca ființă personală de la început, planul lui Dumnezeu de a salva lumea prin el a existat de la început. Înțelepciunea multiplă a lui Dumnezeu, planul misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, este scopul etern realizat în Hristos Isus (Efeseni 3: 9-11)

Înțelesul lui Pro-uri în Ioan 1: 1 - „și Cuvântul era cu (pro) Dumnezeu”

Cuvântul grecesc tradus adesea „cu” în Ioan 1: 1b este Pro-uri (πρὸς). Pro-uri cel mai literal înseamnă „spre”. Astfel, o traducere mai literală a lui Ioan 1: 1b este „Cuvântul era către Dumnezeu”. 

Diagrama prezintă prepoziții grecești, inclusiv Pro-uri "spre." După cum puteți vedea din diagramă, se poate înțelege, de asemenea, să însemne „cu fața” (ceva care este spre altceva se confruntă cu ea). A spune că logosul (înțelepciunea vorbită) se confrunta cu Dumnezeu înseamnă a spune că era în vederea lui Dumnezeu. Adică, se poate înțelege că gândurile lui Dumnezeu au fost în prim-planul conștientizării lui Dumnezeu (în acest sens erau cu Dumnezeu). 

„Către” Dumnezeu poate implica și „conform lui Dumnezeu” sau „aparținând lui Dumnezeu” ca descrierea unui aspect al lui Dumnezeu referitor la înțelepciunea, intențiile, planul, scopul, raționamentul, logica, etc.

traducerea Pro-uri deoarece „cu” oferă o părtinire pentru a-l face pe cititor să se gândească la asta ca la o persoană cu o altă persoană. Pro-uri poate însemna „cu” în sensul că gândurile unei persoane sunt cu ele, dar nu o persoană cu o altă persoană. Un alt cuvânt grecesc meta (μετὰ) înseamnă „cu” în sensul că o persoană este cu o altă persoană, de exemplu 1 Ioan 1: 3, „... într-adevăr, părtășia noastră este cu (meta) Tatăl și cu (meta) Fiul său Iisus Hristos.” Dacă John a înțeles logos pentru a fi o persoană cu Dumnezeu, ar fi folosit cuvântul poartă.

Clarificarea lui Ioan 1: 1-3 cu 1 Ioan 1: 1-3

Prologul la 1 Ioan, scris de același autor, oferă câteva indicii interesante pentru a clarifica Prologul lui Ioan. Aici examinăm limba greacă și oferim o traducere literală și interpretativă a 1 Ioan 1: 1-3 urmată de observații cheie.

1 Ioan 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 și ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε Methʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Redare literală și traduceri interpretative

Atât traducerile literale, cât și cele interpretative sunt furnizate mai jos pentru 1 Ioan 1:1-3. Traducerea literală se bazează pe un tabel interliniar complet disponibil aici: 1 Ioan 1:1-3 Interliniar

1 Ioan 1: 1-3, Traducere literală

1 Ce a fost de la început,

ce am auzit,

ceea ce am văzut,

că, având în vedere noi,

ceea ce am observat,

acele mâini pe care le-am atins,

cu privire la cuvântul vieții

2 Și viața s-a manifestat,

și am văzut,

și am mărturisit,

și vă declarăm,

viața veșnică,

care era față de Tatăl,

și ni s-a manifestat.

3 Ceea ce am văzut,

și ceea ce declarăm,

și pentru tine, ca și tu,

participare pe care ai putea-o avea cu ne,

și participarea cu tatăl,

și cu Fiul Lui,

al lui Isus uns.

1 Ioan 1: 1-3 Traducere interpretativă

1 Ceea ce a fost de la început,

ce am auzit,

ceea ce am văzut,

ceea ce era în fața ochilor noștri,

ceea ce am observat,

acele autorități pe care le-am întâlnit,

cu privire la planul vieții

2 Și viața s-a manifestat,

și am văzut,

și am mărturisit,

și vă declarăm,

viața veșnică,

care era în vederea Tatălui,

și ni s-a manifestat.

3 Ceea ce am văzut,

și ceea ce declarăm,

pentru tine și pentru ca tu,

 ar putea avea participare cu ne,

și participarea cu tatăl,

și cu fiul său,

Isus Mesia.

Observații din 1 Ioan 1: 1-3

Acestea sunt observațiile cheie cu privire la prologul lui Ioan pentru a clarifica implicațiile prologului lui Ioan.

„Cuvântul vieții”

În versetul 1, cuvântul grecesc este logos („ logos de viață"). The logos (vorbirea-înțelepciunea, raționamentul, planul, scopul, intențiile, gândurile etc.) ale lui Dumnezeu sunt asociate cu viața (Dumnezeu intenționase ca noi să luăm mântuirea de la început). 

„Viața s-a manifestat”

Aceasta la începutul versetelor 2 este o paralelă cu Ioan 1: 4 „Ce a devenit viața a fost și viața a fost lumina oamenilor”. Adică viața (cine este Iisus) este un produs al logosului, logosul însuși fiind vorbirea lui Dumnezeu - înțelepciunea, rațiunea, intențiile și gândurile care țin de Dumnezeu. 

„Viața veșnică, care era față de Tatăl și care ni s-a arătat”

Logoul este, de asemenea Pro-uri Tatăl din Ioan 1: 1. Întrucât viața veșnică nu este o persoană, ci mai degrabă un concept, putem vedea într-un sens similar logos este un concept care se referă la gândurile lui Dumnezeu care erau direct în conștientizarea lui Dumnezeu (în fața lui Dumnezeu, dar ascuns de noi). Viața eternă este sinonimă cu Logos (motiv-vorbit) deoarece face parte din planul lui Dumnezeu încă de la început Pro-uri (în vederea) Tatălui de la început. 

„Cu tatăl și cu Fiul lui”

Cele trei apariții ale „cu” în versetul 3 provin din cuvântul grecesc meta (nu Pro-uri). Atunci când o persoană este descrisă ca fiind alături de o altă persoană, este mai adecvat să se utilizeze meta mai degrabă decât pro. Acesta este motivul meta nu este folosit în Ioan 1: 1, deoarece logoul (înțelepciunea vorbită) nu este o persoană preexistentă. 

Logos în referință la Dumnezeu și creație

logos este un aspect al lui Dumnezeu referitor la intențiile lui Dumnezeu (Înțelepciunea). Toate lucrurile vin în existență prin Dumnezeu logos (vorbit-înțelepciune). Așa s-a făcut creația originală (primul Adam) și așa a fost făcut Isus Hristos (ultimul Adam). 

Concluzie

Traducerile moderne în engleză sunt traduse cu o tendință trinitară pentru a presupune că logos este Hristosul preîncarnat mai degrabă decât un aspect al lui Dumnezeu referitor la înțelepciunea și intențiile sale. Ei induc în eroare cititorul în timp ce ascund și ce Logos înseamnă, de fapt, cu referire la înțelepciunea eternă a lui Dumnezeu. Isus este de fapt un produs al Logos (Înțelepciunea vorbită) a lui Dumnezeu la fel ca orice altceva care a fost adus la existență prin intențiile lui Dumnezeu. The logos a fi făcut carne este Dumnezeu care vorbește pe Isus în existență după înțelepciunea sa vorbită. Isus este în fruntea planului lui Dumnezeu de a aduce Mântuirea în lume. Planul principal al lui Dumnezeu de a salva omenirea se concentrează în jurul lui Mesia (cel uns). Înțelegem că intențiile și scopurile lui Dumnezeu se realizează în Hristos Isus. Înțelepciunea multiplă a lui Dumnezeu, planul misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, este scopul etern realizat în Hristos Isus (Efeseni 3: 9-11)

Descrierea TD Jakes a logos (el înțelege)